Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Risk Management (riskbedömning)

Riskhantering är identifiering, bedömning och prioritering av risker följt av samordnade och ekonomisk tillämpning av resurser för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten och / eller effekten av olyckliga händelser.

 
AREPA fokuserar på samband med fysiska skador på företagets tekniska utrustning, installationer och tekniska leveranser. Den fysiska skadan på utrustningen för industriell och kommersiell verksamhet orsakar rörelseförlust som ofta orsakar högre ekonomisk skada än på utrustningen. Det kan vara direkta förluster från produktionsstopp och förlust av kunder som hittar alternativa leverantörer.
 
Det är viktigt att alla  åtgärder är systematiskt acceptabla, och att verksamhetens risk minskas så mycket som möjligt för en viss åtgärd. En klassisk modell är:
AREPA har under många år arbetat  med att reparera skador. Vi har byggt upp en omfattande kunskap om hur skador uppstår. Ofta är det de små praktiska förändringar som krävs för att avsevärt minska risken. 
 
  • Rör i el centraler och vid servrar
  • Kemikalier på fel plats
  • Håll branddörrar stängda
  • Stäng kabelgenomföringar


Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se