Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Beredskapsplan

Första steget för att se till att företaget snabbt får igång sin verksamhet när skadan är har inträffat är att vara väl förberedd.
 
Många företag har valt att AREPA ingår i beredskapsplanen i händelse av skada. Företagets beredskapsplan brukar omfatta ett antal olika typer av händelseförlopp. De incidenter där AREPA oftast inblandade är:
  
Överslag och kortslutning

• Vattenskador (saltvatten, sötvatten, avlopp, etc.)
• Damm
• Kemiskförorening
• Olja (dimma, vätska)
• Andra typer av föroreningar
 
För varje typ av händelse har vi tekniskt kunskap och mantrat "snabb hjälp är dubbel hjälp" är den viktigaste direkt efter skadan.
 
Därför är det viktigt att ha tydliga larmförfaranden så att skadans omfattning begränsas så snart som möjligt. Detta görs bäst genom att anlita de leverantörer som kan genomföra den omedelbara insatsen:
 
Det är viktigt att välja kompetenta företag med rätt resurser:
  • Byggnad (Lämplig byggentreprenör)
  • Teknisk utrustning och installationer (AREPA)
 
Lista över viktiga tjänsteleverantörer:
  • Larm och vakt
  • Service Leverantörer av maskiner och produktionsutrustning
  • Teknisk Renovering (AREPA)
  • Transport och logistik

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se