Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Innan skadan inträffar

Samarbetsavtal
Många företag har sett fördelarna med en pågående samarbete med AREPA även om det finns några akuta skadesituationer.

Serviceorganisationer som arbetar med underhåll av teknisk utrustning är ofta i situation att utrustningen är förorenad med damm, kemikalier, rök eller annat sätt, utan utrustningen indikerat fel ännu.
 
AREPA service och erfarenhet gör att vi kan förebygga och genomföra tekniskrestaurera snabbt och ofta är det mycket billigare än att ersätta med ny utrustning.

Likaså är det ofta mer miljövänligt att genomföra en teknisksanering av moduler och komponenter snarare än att ersätta. Försäkringsbranschens ökade fokus på miljö- och hållbarhets har inneburit att det ofta kan vara en bra idé att ha en ersättningspolicy för moduler och reservdelar.


 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se