Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Överspänning och kortslutning

Överspänning och kortslutningsskador kan orsakas av blixtnedslag eller spänningspikar i elnätet.
 
Skadorna uppstår ofta vid brand- och vattenskador. Orsaken är kablar med olika spänningsnivåer kortsluts varvid felaktiga spänningsnivåer uppstår. De kan orsaka att komponenter blir skadade. Det orsakas också av el-centraler eller kontrollpaneler på maskiner som skadas av brand eller vattenskador.


Sodskadet elcentral efter kortslutning

Skadan på utrustningen är inte alltid lätt att uptäcka och därför kräver omfattande erfarenhet av denna typ av skador för att bedöma och behandla den skadade utrustningen.

AREPA har många års erfarenhet av behandling av överspänning och kortslutningsskador. 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se