Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Kloridmätning (analys)

AREPA erbjuder kloridanalys vid brand och andra typer av skador. Kloridanalysen används för att identifiera eventuella föroreningar med saltsyra och är därmed ett mycket viktigt verktyg för att bedöma risken för kostsamma följdskador efter en brand.
 
Att veta risken för eventuella skador och att få kunskap om den snabbt, är en viktig faktor i att begränsa följdskador.
 


AREPA har utvecklat en mobil utrustning med vars hjälp vi kan kloridanalysera, samla in och testa koncentrationen av kloridjoner vid platsen för skadan.
 
Kloridjoner bildas under upphettning eller förbränning av kloridinnehållande material, typiskt PVC-plast.
 
Tillsammans med den naturliga fukten bildar klorid en aggressiva föroreningar som korroderar och skadar metaller.

Läs mer (PDF) 

 


AREPA mäter koncentrationen av Cl med en metod som kallas potentiometrisk titrering. Resultaten finns tillgängliga omedelbart i mg Cl / cm_. AREPA kan omedelbart från resultaten kunna ge råd om och om så önskas, vidta åtgärder för att bromsa kloridernas skadliga effekter.
 
Utifrån mätningarna utför och lämnar AREPA en rapport som beskriver orsaken till skadan, mätresultat, och olika sätt att begränsa och förhindra ytterligare utveckling av skadan

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se