Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Följdskador - Undvik följdskador

Följdskador genom brand kan ha flera orsaker: • Rök från branden kan innehålla ämnen som orsakar korrosion på metallytor.

• Hål i taket och fönstren kan orsaka inträngning av vatten och ge vattenskador.
• Släckning och olika släckmedel kan orsaka skada.
 

First AID - Följdskadehantering

Följdskadehantering en anpassas för att begränsa skadan och det ger också tid för eftertanke, för att åstadkomma reparationer bästa och snabbaste sättet.
 
En effektiv uppföljning skadekontroll är avgörande för brandskadornas total volym.
 
Följdskadekontroll görs mest effektivt genom omedelbara åtgärder, tillämpning av en kombination av preliminär urlakning av frätande ämnen, avfuktning, värme, yta avtorkning och behandling med vatten undanträngande olja.
 
Rätt kombination av dessa behandlingar kräver kännedom om några frätande ämnen och känslighet olika ytor på den tekniska utrustningen som rostfritt stål, till exempel, måste behandlas mycket annorlunda än en vanlig stålytan.
 
AREPA har mer än 30 års erfarenhet av skadekontroll, och genomför också kurser och seminarier för både skadeservice- och försäkringsbranschen.

 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se