Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Om skador

AREPA har i mer än 30 år att reparerat teknisk utrustning som har utsatts för en skada, och hjälpt tusentals företag och privatpersoner.
 
Orsaken till en skada kan vara, till exempel brand eller rökskador, vattenskador, stormskador, kemiska skador, byggdamm eller släckmedel ex. pulver.
 
Exempel: Innan renoveringen av ett kontrollbord på DSB IR4 tåg

Vi reparerar alla typer av teknisk utrustning, inklusive elektriska, mekanisk eller elektronisk utrustning, såsom datorer, tv-apparater, elskåp, elektriska
motorer, CNC-maskiner och alla andra typer av teknisk utrustning och industrianläggningar samt all teknisk utrustning ombord på vindkraftverk

AREPA har hanterat skador i vindkraftverk i över 20 år och har reparerat hundratals vindkraftverk i Danmark, Europa och USA och Kanada.
 
Eksempel: Pilot konsol åt DSB IR4 tåg

Arepa's tekniker utbildas kontinuerligt för dessa uppgifter och innehar certifikat för både offshoreturbiner och landbaserade turbiner.
 
Orsaken till skadorna på vindkraftverk kan vara överhettning och brand i elektriska komponenter med efterföljande förorening med klorider som orsakas av brinnande plast.
 
Men föroreningar kan också orsakas av andra kemiska angrepp, till exempel läckande hydraulolja och/eller andra utsläpp från tekniska installationer.
 
Slutligen ser vi också att skador uppstår på grund av den miljö där vindkraftverk placeras i. Det kan således bli problem med mögel på placering i våtutrymmen eller förorening saltvatten i samband med vindkraftverk placerade till havs eller i offshore-installationer samt i vindkraftverk.

Baserat på vår långa erfarenhet kan vi även erbjuda förebyggande underhåll av teknisk utrustning för att minska risken för att en skada inträffar, vi erbjuder kurser och seminarier om effekten av följdskador i händelse av brand och andra typer av skador (läs mer här ).

 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se