Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Damm och pulverskada

Damm skador uppstår ofta i samband med uppförande eller reparationsarbete där material virvlar runt och oavsiktligt hamnar på ytan av den tekniska utrustningen. Skadans omfattning beror på vilken typ av damm det är och kan orsaka ökad förslitning av utrustning samt korrosion av metaller och slutligen till överslag och brand..

Bränder
Byggdamm i form cement, gips, trä och andra byggmaterial som kan av sätta sig på alla horisontella ytor, och det är hög luftfuktighet fäster dammet på alla ytor. Ventilation av rummet kommer också förvärra föroreningen. Risken med denna typ av skada är främst minskad kylning av elektroniska och elektriska system. I svåra fall av dammföroreningar, kan uppvärmningen orsaka brand.

Korrosion
Vissa damm typer är också elektriskt ledande. På elektroniska apparater och system, denna typ av damm orsakar kortslutningar och överslag.

Pulverskador från brandsläckare är också en frekvent skada. Skadan uppstår på grund av brandbekämpning eller skadegörelse vid inbrottet. Pulvret är en salt produkt, som drar fukt till ytan, och orsakar att vissa metaller korroderar.

Snabb förslitning av utrustning
En ofta förbisedd skada på grund av damm och pulver skada på rörliga delar såsom. lager och axlar. Den fina dammet kan fungera som ett slipmedel och resulterar i en kortare livslängd hos de rörliga delarna av utrustningen.

Arepas insatts
Damm från produktionen analyseras. Valet av rengöringsmetod bestäms utifrån vilket partiklar som finns i dammet och vilken utrustning som finns
 

 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se