Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Kemiskskada

Vi har länge varit medvetna om förorening med klorider som ett resultat av brand i  (PVC) plast.
 
Under senare år har vi observerat, att nya material, orskar en större variation av korrosiva material i samband med skador.
 
 
Exempel på sådana föroreningar kan vara:

• Svavel
• Ammoniak
• Nitrat
• Klor
• Saltsyra
• Fosforsyra

 
  Korrosion på grund av ammoniak

Denna typ av förorening kan orsakas av direkta utsläpp av kemikalier eller oavsiktliga kemiska reaktioner eller förbränning av material inklusive byggmaterial.
 
AREPA har kunskap och erfarenhet av att bestämma de kemiska komponenterna i en kemisk förorening.
 
Genom att ta ett prov från förorenad utrustning och använda HPLC (högupplösande vätskekromatografi) utrustning i vårt laboratorium, kan vi bedöma i vilken utsträckning det gäller frätande komponenter och bedöma nödvändiga försiktighetsåtgärder. (Link: Kromatografi)
 
Alla svar på denna typ av skada bör göras av personal med lämplig säkerhetsutrustning och kunskap om de kemiska reaktioner.
 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se