Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Vattenskador

Vattenskador på teknisk utrustning är långt mer komplicerade än de först verkar. För att göra en korrekt första insatts är det viktigt att vi är snabbt på plats - helst innan vattnet torkat upp.
 
Betydelsen av vattnets konduktivitet

AREPA beredskap för den här typen av skador är baserad på ett flertal faktorer på platsen för skadan och den typ av vatten som är.

Bland de viktigaste studierna är mätning av vatten ledningsförmåga, vilket är ett mått på vattnets förmåga att leda elektricitet. Denna parameter är korrosion i samband med åtminstone två viktiga skäl.
  Mätning av konduktiviteten hos vattenprovet

För det första visar vattnets förmåga att leda elektricitet, där salthalt är viktig. Genom torkning av saltet kristalliserar och främja korrosionsprocessen, eftersom salt drar till sig fukt till ytan.
 
För det andra, konduktiviteten hos vattnet i samband med risken för galvanisk korrosion. Galvanisk korrosion inträffar exempelvis om backup batterier på skrivaren är blöta och vattnet leder ström mellan batteripolerna.
 
Korrosion av metaller

En annan indikator på risken för korrosion är surheten i lösningen. I allmänhet är de sura lösningar, vilket ökar risken för korrosion. Basiska lösningar kan även vara korrosiva i synnerhet vid de lättare metaller, till exempel aluminium.
Det viktigaste i förhållande till vattenskador för att bestämma vattnets pH. Vattnet kan rinna igenom många material och det kan påverka vattnets pH. Ex. är inte ovanligt för regnvatten med ett pH av ca 6, efter att ha trängt igenom betonggolv eller efter att ha runnit över ett betonggolv, har nått ett pH av ca 9.
 
AREPAS insatts
AREPA använder i huvudsak två metoder för första hjälpen på vattenskador beroende på bedömningen av typen föroreningar. En är snabb torkning av utrustningen, och den andra är omedelbar rengöring av utrustningen medan den fortfarande är våt.
 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se