Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Brand och sotskador

Vid brand skiljer det emellan primär och sekundär skada. En primär skada är brända delar av byggnader eller lösöre.
 
Sekundär skada består vanligtvis av en viss mängd sot och korrosiva beläggningar som bildas under förbränningen av sådana. PVC. Som regel utgör det sekundära skada över 75% av den totala skadan.
 
Vi vet av erfarenhet att bildningen av saltsyra, som ett resultat av förbränning av PVC, är en av de främsta orsakerna till korrosion efter en brand.
 
AREPA har därför utvecklat en metod för bestämning av nivån av klorider, eftersom det är en indikator på den mängd klorvätesyra som bildas som resultat av förbränningen av PVC.

Tillsammans med att mäta den relativa fuktigheten och temperaturen representerar klorid värderingsgrund för att bedöma utvecklingen av korrosion.

Från projektledarens bedömning av analysresultaten, utrustningstyper och situationen i allmänhet på skadeplatsen bedöms insatsen som krävs för att åtgärda skadan. Grundläggande för skadan är att minska luftfuktigheten och genom att ta bort syror från känsliga ytor och genom att skydda utrustning med ex olja..
 
Exempel: Innan renoveringen av ett kontrollbord på DSB IR4 tåg
 
En effektiv hantering av skador är avgörande för att skada kan minimeras och därefter repareras så snart som möjligt och få företaget i drift igen.


Renovering av tavlerum i tillverkande företag
 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se