Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Marin & Off-shore

Vi erbjuder professionell rådgivning och lösningar på rengöring och renovering av teknisk utrustning som är skadad av brand eller andra former av föroreningar.Brand ombord på fartyg är vanligtvis snabbsläckt tack vare den höga graden av branddetektering och släckning. Den primära skadan ofta relativt begränsad medan följdskador som orsakats av sot och föroreningar av frätande ämnen kan vara mycket omfattande.
AREPA har inrättat en särskild beredskap för marin- och offshoresektorn och vi har samlat ett erfaret team av projektledare som 24 timmar om dygnet står till förfogande för utplacering över hela världen.

AREPA's effektiva geografisk täckning i Europa gör att vi relativt snabbt komma fram till någon plats där skadan inträffat.

AREPA's centra i Europa är utrustade med mobil utrustning är alltid redo för action. AREPA har utfört många olika typer av arbeten och tjänster på över 200 fartyg och offshore-anläggningar.

 


 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se