Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Vindkraftverk

AREPA har hanterat skador på vindkraftverk i 30 år och har reparerat skador på hundratals vindkraftverk i Sverige, Danmark, Europa, USA och Kanada.
 


Arepa tekniker utbildas kontinuerligt  för dessa uppgifter och innehar certifikat för både offshore vindkraft som landbaserad vindkraft.
 
Orsaken till skadorna på vindkraftverk kan vara överhettning eller brand i elektriska komponenter med efterföljande förorening av klorider som orsakas av brinnande plast.

Men föroreningar kan också orsakas av andra kemiska angrepp, till exempel läckande hydraulolja eller andra utsläpp från den tekniska installationer.

Slutligen ser vi också att skador uppstår på grund av den miljö vindkraftverk befinner sig i.

Det kan således bli problem med mögel på anläggningen vid fuktiga miljöer eller förorening orsakade av saltvatten i samband med att vindkraftverk är placerade till havs.
 

 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se