Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Vätskekromatograf och Analys

AREPA har en vätskekromatograf som snabbt kan testa för många olika typer av föroreningar i samband med brandskador, vattenskador och skador orsakade av andra kemiska angrepp.
 
AREPA har under många år testat för förekomster av klorider, som exempelvis förekommer i samband med en brand i plast.

Klorider orsakar bildning av saltsyra attacker på de flesta metaller, och kan därför orsaka stora följdskador i samband med brand och andra skador, vilket höjer kontaminationsrisken.
 

Det kan vid brand och andra orsaker även bildas förorening av andra sammansättningar än klorida ämnen. Det kan till exempel vara en förorening av svavelsyra, som kan förekomma i samband med en brand i gummi och oljeprodukter, eller  bildandet av salpetersyra under inblandning i kvävehaltiga substanser såsom gödselmedel.
 
Vid brinnande trä, kan textilier eller papper lätta bilda ättiksyra eller myrsyra.
 
Andra syraföreningar, såsom klorvätesyra kan orsaka följdskador på olika typer av metaller.
 
Alla dessa typer av föroreningar kan detekteras genom att utföra ett test med efterföljande analys av vätskekromatografen.
 
AREPA kan normalt inom 24 timmar utföra ett test med efterföljande analys av vätskekromatografi. Resultaten presenteras i en rapport som visar den förväntade effekten av föroreningar på teknisk utrustning.
 
Bilden nedan visar korrosionsangrepp på en mätningsring som har utsatts för förorening av svavelväte, tillsammans med en icke förorenad mätringen


Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se