Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Jourtelefon ring +46 (0) 20202001

Det första intrycket vid en skadeplats kommer att vara kaos, vare sig det handlar om bränder, vattenskador eller annan typ av skada.
 
Snabbhet är nyckelordet när det gäller att begränsa ytterligare skador på den tekniska utrustningen. AREPA Sverige har24/7 jour och kan rycka ut från Stockholm, Göteborg eller Malmö till hela Sverige.
 

Som först på plats, kan våra erfarna projektledare genomföra okulär teknisk undersökning där syftet  är att förhindra ytterligare skador på utrustningen. Omedelbart efteråt kommer det att göras mer ingående inspektion av skadorna och kemiska analyser för att fastställa omfattningen.
 
AREPA förbereder snarast en rapport via vår egenutvecklade APP av analysresultat och förslag till en handlingsplan. I samarbete med rapporten kan försäkringsgivaren eller skadereglerare bestäma den slutliga renoveringens omfattning.
 
Beroende på omfattningen av skadorna kan renoveringen ske direkt på plats, i AREPA verkstäder - eller en kombination av båda. I båda fallen är det AREPAs mål är att få igång delar av - eller hela produktionen på kortast möjliga tid.

AREPAs ordinarie öppettider
Måndag - Torsdag. 8:00 till 16:00
Fredag. 8:00 till 15:30
Lördag och söndag stängt
 
Behöver du akut hjälp, under övrig tid- RING +45 (0) 20202001
 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se