Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Snabb reaktion räddar danska arbetsplatser.

En kväll i juni 2012 brann det på Rose Poultry kycklingslakteri i Vinderup.

Innan den sista glöden var släckt fanns ett antal av Danmarks ledande experter färdiga till att hjälpa verksamheten på fötter igen. På mindre än ett dygn var 500 arbetsplatser i fara för att gå upp i rök.


Men snabbt stod det klart att ägarna ville göra allt för att behålla produktionen i Danmark. 

På Rose Poultry slakteri råder det en speciell anda. En anda som man känner av trots att man inte dagligen

rör sig runt döda kycklingar och människor som slaktar dem. Det är en anda av respekt.

Man flyttar sig för alla dessa interntransporter ,som hela tiden rör sig fram och tillbaka i produktionsgångarna. Man har ett trevligt språkbruk till varandra- och även om det är ett ställe , där kycklingar skall avlivas, så finns en tydlig respekt för kycklingen och sättet den skall avlivas på.

Det är en arbetsplats där mer än 20% av medarbetarna har varit i över 20 år. Så när det brinner i juni 2012, är det många som fruktar att deras arbetsplats under ett långt liv , nu skall gå upp i rök.

Detta gäller också produktionschefen Klaus Sloth Petersen.:" Jag kan fortfarande minnas , att jag stod ute på platsen framför huvudbyggnaden och såg på hur brandmännen kämpade med elden och tänkte- det här är slutet på ett långt arbetsliv här. Nu skall du hitta ett bra sätt att avsluta det hela på , Klaus".

Inom ett dygn hade vi alla blivit uppsagda. Men inom samma dygn visste jag också att våra finska ägare ville rädda det hela och att de flesta av oss skulle få fortsätta att arbeta här. Informationen från ledningen var klar. " Vi har en expertis och kunskap som vi inte kan ersätta utomlands".

Renovering i zoner och etapper.

I den sekund det stod klart , att planen var att rädda produktionen, gick en större apparat i gång. Därför att en sak är att vara överens om att rädda produktionen – en annan sak är att faktiskt lyckas med det.

På väg bort från flammorna , lyckades några medarbetare att stänga flera branddörrar. På så sätt räddade de en del av Rose Poultry från att brännas ner helt.

Deras snabba insats blev avgörande för både den renoveringsplan som skulle leda verksamheten tillbaka , men också den snabbhet med vilken människor kunde återanställas.

" Hade de inte stängt dessa dörrar, så hade allt brunnit ner eller blivit alltför allvarligt sotskadat och då hade vi varit tvungna att starta från noll", fortsätter Klaus.

Konsultbolaget Cowi blev genast inkallade av Rose Poulty´s ledning och kom till skadeplatsen bland de första.

De är vana vid att driva stora projekt, och de vet hur viktigt det är att snarast kalla in kunnig personal till skadeplatsen- inom några få timmar.

Cowi tog genast kontakt med AREPA, som är experter på teknisk skadeservice. Det brann fortfarande. AREPA skulle vara med och utvärdera situationens allvar med hänsyn tagen till den tekniska utrustningen. ISS Skadeservice skulle ta hand om rengöringen.

Det är inte " snö"- utan" vitt damm".

AREPA är specialister på att rädda brandskadad utrustning och ge goda råd i hur man hindrar skador till att utveckla sig ytterligare.

Rose Poultry´s produktionssite var alltifrån totalskadad till oskadd. Därför blev skadeplatsen indelad i fyra

Zoner.Den zon som var värst drabbad , var en helt nedbränd yta, där allt var borta och skulle byggas upp på nytt.

Detta arbete blev utlagt på lokala byggbolag och entreprenörer. På så sätt blev det många nya arbetstillfällen i närmiljön.

Ett snölandskap.

Henrik Holm, som är senior Project Manager hos AREPA, berättar om första gången han kom in på Rose Poultry, efter branden:" Jag är van vid att komma ut till platser som Rose Poultry, men det är första gången i mitt liv som jag går in i ett snölandskap. Detta berodde på att skumisoleringen utvecklade sig till vitt damm, då den brann. Som på alla andra platser vi kommer till , gör vi en mätning för att se om det finns svavelsyra och saltsyra på de berörda ytorna. Vi fann inget aggresivt och så kunde restvärdesarbetet påbörjas."

Eftersom säkerheten var ordnad, använde Henrik sina första timmar till att göra en bedömning över vad som var nödvändigt att göra i de olika produktionsområdena i förhållande till det skadade materialet.

Utöver att göra en plan gavs goda råd till de som skulle uppehålla sig skadeplatsen.

En sak är att stoppa en brand eller en annan olycka- något helt annat är att stoppa eller begränsa följdskadorna, vilka kan bli mycket omfattande, såvida inte räddningsarbetet snabbt kommer igång och blir genomfört på ett riktigt sätt.

Innerst inne handlar det om begränsa produktionsstoppet så mycket det är möjligt. Detta kan man bara göra om människor förstår vad som händer med utrustningar som varit utsatt för en så våldsam påverkan , som en brand är. Hur material reagerar efter en tid. T.ex. så korroderar metaller när det uppstår en elektrisk spänning på ytan. Korrosion på järn känner vi igen som rost. Det är detta, vi kan som specialister- stoppa denna process och därmed rädda material och utrustningar," säger Henrik


Läs på Rose Poultry og AREPA:

www.rosepoultry.com
www.AREPA.se


 
Rose Poultry juni 2012
 
Före bilder

Det är inte "snö" - men "vitt damm" från skumisolering 
Professionell restaurering utförs av ArepaDela den här artikeln:

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se